KKV kartoittaa taksimarkkinoiden toimivuutta

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) taksiyrittäjille lähettämän kyselyn tarkoituksena on selvittää erityisesti tilausvälityskeskusten toimintaa.

Taksiliikenne avattiin kilpailulle liikennepalvelulain astuessa voimaan heinäkuun alussa. Muutosten myötä taksiluvan saanti helpottui, ja yritykset voivat vapaammin hinnoitella taksipalvelunsa. Lainsäädännön muutosten kanssa samaan aikaan tulivat voimaan myös Kelan kilpailuttamat uudet sopimukset sairausvakuutuksesta korvattavien taksipalveluiden järjestämisestä.

Taksimarkkinoilla tapahtuneiden merkittävien muutosten seurauksena KKV on päättänyt kerätä tietoja taksiyrittäjien alkuvaiheen kokemuksista. Virasto lähettää sähköpostitse tuhansille taksiyrittäjille kyselyn, jonka avulla pyritään kartoittamaan markkinoiden toimivuutta. Taksimarkkinoiden toimivuuden selvittäminen on tärkeää, koska hyvin toimiva kilpailu hyödyttää sekä yrittäjiä että kuluttajia, jotka saavat parempaa ja edullisempaa palvelua.

Taksiyrittäjät, jotka eivät ole saaneet kyselyä 26.9.2018 mennessä, voivat tilata sen ottamalla yhteyttä alla mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Kyselyn yhteystietojen lähteenä on käytetty Trafin luetteloa taksiliikenneluvan haltijoista ja Liikenneviraston NAP-tietokantaa.

Lisätietoja:
Kilpailu- ja kuluttajaviraston erikoistutkija Max Jansson, p. 029 505 3688
max.jansson@kkv.fi