KKV kartlägger taximarknadens funktion

Syftet med den enkät som Konkurrens- och konsumentverket (KKV) skickat till taxiföretagare är att ta reda på framför allt hur beställningsförmedlingscentralerna fungerar.

Taxitrafiken öppnades för konkurrens när trafikservicelagen trädde i kraft i början av juli. Förändringen gjorde det lättare att få taxitillstånd, och företagen kan friare prissätta sina taxitjänster. Parallellt med förändringarna i lagstiftningen trädde också FPA:s nya konkurrensutsatta avtal om ordnande av taxitjänster som ersätts av sjukförsäkringen i kraft.

Till följd av de betydande förändringarna på taximarknaden har KKV beslutat att samla in information om taxiföretagarnas erfarenheter av det inledande skedet. Ämbetsverket skickar taxiföretagare en enkät per e-post för att kartlägga marknadens funktion. Det är viktigt att utreda hur taximarknaden fungerar, eftersom en välfungerande konkurrens gynnar både företagarna och konsumenterna, som får bättre och billigare service.

Taxiföretagare som inte har fått enkäten senast den 26 september 2018 kan beställa den på e-postadressen nedan. Som adresskälla för enkäten har använts Trafis förteckning över innehavare av taxitrafiktillstånd och Trafikverkets NAP-databas.

Mer information: 
Specialforskare Max Jansson, Konkurrens- och konsumentverket, tfn 029 505 3688
max.jansson@kkv.fi