KKV: Keravan keppijumppahankinta olisi pitänyt kilpailuttaa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) antoi Keravan kaupungille huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä. Kaupungin taukoliikuntahankkeeseen liittyvät keppijumppahankinnat muodostivat yhden luontevan hankintakokonaisuuden, joka olisi pitänyt kilpailuttaa.

Keravan kaupunki hankki kesäkuussa 2023 kahdella erillisellä hankintapäätöksellä 59 952 euron arvoisen hyvinvointipalvelupaketin sekä 48 430 euron arvosta keppijumppakeppejä ja niiden säilytyspusseja koulujen taukoliikuntahanketta varten. Hyvinvointipalvelupaketti koostui keppijumppavideoista, joka toinen kuukausi toimitettavista uusista ohjausvideoista, vastuuopettajien koulutuksesta ja säännöllisestä yhteydenpidosta heidän kanssaan sekä tapahtumapäivien järjestämisestä.

Hankinnoista ei julkaistu hankintailmoitusta. KKV alkoi oma-aloitteisesti selvittää hankintojen hankintalainmukaisuutta syyskuussa 2023. Myöhemmin hankinnoista tehtiin virastolle myös toimenpidepyyntö.

Samaan kokonaisuuteen kuuluvia hankintoja ei saa pilkkoa keinotekoisesti osiin

Kaupungin KKV:lle antamassa selvityksessä hankintojen kilpailuttamatta jättämistä perusteltiin sillä, että hyvinvointipalvelupaketin hankinnassa oli kyse verkko-opiskelupalvelusta, jonka hankintaan soveltuu hankintalain liitteen E mukainen korkeampi kilpailutusraja sekä sillä, että hankinnat olivat toisistaan erillisiä ja itsenäisiä kokonaisuuksia, jotka eivät muodosta yhtä luontevaa hankintakokonaisuutta.

KKV arvioi, että hyvinvointipalvelupaketti oli tavanomainen palveluhankinta, johon soveltuu hankintalain 60 000 euron kilpailutusraja. Lisäksi KKV arvioi, että hyvinvointipalvelupaketin ja jumppakeppien sekä säilytyspussien hankinta muodostivat yhden hankintakokonaisuuden. Hankinnat liittyivät samaan taukoliikuntahankkeeseen ja ne tehtiin samana päivänä, saman viranhaltijan toimesta peräkkäisillä hankintapäätöksillä. Lisäksi hyvinvointipalvelupaketin mukainen toiminta edellytti jumppakeppien hankintaa ja jumppakeppien hankinta toteutettiin hyvinvointipalvelupaketin edellyttämässä laajuudessa.

”Hankintalaissa kielletään hankinnan pilkkominen kilpailuttamisvelvoitteen välttämiseksi. Hankinnan jakamisen osiin tulee perustua todellisiin taloudellisiin tai teknisiin seikkoihin. Keravan kaupungin hankinnat liittyivät samaan hankkeeseen, ne olivat kiinteässä yhteydessä toisiinsa ja ne tehtiin samana päivänä. Hankinnan jakaminen kahdelle erilliselle hankintapäätökselle on siksi ollut lainvastaista.”

Johtava asiantuntija Johanna Kirveskoski

Hankintakokonaisuuden kokonaisarvo oli 108 382 euroa, joka ylittää hankintalain kansallisen 60 000 euron kynnysarvon. KKV antoi Keravan kaupungille huomautuksen lainvastaisesta suorahankinnasta. KKV ei voinut harkita asiassa esitystä markkinaoikeudelle seuraamusmaksun määräämiseksi. Virasto voi tehdä esityksen markkinaoikeudelle vain, jos laittoman suorahankinnan arvo ylittää EU-kynnysarvon, joka on 1.1.2024 alkaen kuntien tavara- ja palveluhankinnoissa 221 000 euroa.

Lisätietoja 

Johanna Kirveskoski

Johtava asiantuntija