KKV kilpailuttaa Kuluttaja-lehden tuottamisen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto etsii Kuluttaja-lehdelle uutta julkaisijaa. Lehden nykyinen toimitus jatkaa lehden tekemistä. Tavoite on, että lehdellä olisi uusi julkaisija vuoden 2014 alussa ja että lehden ilmestymiseen ei tule katkoksia.

Kuluttajavirasto (1.1.2013 alkaen KKV) on julkaissut Kuluttaja-lehteä vuodesta 1993 asti maksullisena, tilaajapohjaisena lehtenä. Kaiken kaikkiaan Kuluttaja-lehti on ilmestynyt jo yli 40 vuotta. Lehti on kaupallisesti riippumaton, ja siksi siinä ei ole lainkaan mainoksia. Kuluttaja-lehti on Suomen ainoa vain kuluttaja-asioista kirjoittava aikakauslehti. Sillä on noin 21 000 tilaajaa.

KKV hakee nyt kilpailuttamalla Kuluttaja-lehdelle julkaisijaa, jolla on kyky ja hyvät edellytykset toimia kuluttajien etujen puolesta. Siirto KKV:ltä uudelle tuottajalle on tarkoitus toteuttaa hankintalainsäädännön mukaisessa hankintamenettelyssä. Virasto on julkaissut perjantaina 26.4.2013 työ- ja elinkeinoministeriön hankintojen ilmoituskanavassa (HILMA) tietopyynnön, jolla selvitetään lehden julkaisemisesta kiinnostuneita tahoja.

Muualla Euroopassa Kuluttaja-lehteä vastaavat lehdet ja testaus ovat usein erilaisten kuluttajajärjestöjen, eivät viranomaisten, julkaisemia. Niillä on viranomaisia laajemmat mahdollisuudet vastata kuluttajien odotuksiin ja käsitellä kuluttaja-asioita journalistisesti monipuolisemmin. Kilpailuttamisen taustalla vaikuttaa myös hallituksen kuluttajapoliittinen ohjelma, jossa on tuotu esiin tarve pohtia kuluttajahallinnon tehtäviä muiden kuin viranomaistehtävien osalta.

Sama toimitus jatkaa

Kuluttaja-lehden tekemiseen osallistunut KKV:n henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti uuden julkaisijan palvelukseen. Tämä varmistaa osaltaan sen, että lehden toiminta jatkuu normaalisti ja kuluttajat saavat laadukkaan lehden myös tulevaisuudessa. Lehden toimitus suunnittelee paraikaa normaaliin tapaan syksyn ja ensi vuoden numeroita.