KKV lopettaa VR:n kotimaan tavaraliikennettä koskevan tutkinnan

Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksissä ei ole tullut esiin seikkoja, joiden perusteella tutkintaa olisi ollut tarpeen jatkaa.

Fenniarail Oy (ent. Proxion) teki Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) lokakuussa 2012 toimenpidepyynnön VR-Yhtymä Oy:stä. Toimenpidepyynnössä yhtiö epäili, että VR-Yhtymä Oy olisi käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa rautateiden tavarakuljetuksissa kieltäytymällä tarjoamasta Fenniarail Oy:lle palvelua, joka käsittää vaunujen kuljettamisessa tarvittavan veturikaluston ja kuljettajat.

Fenniarail Oy peruutti toimenpidepyyntönsä alkuvuonna 2015. Myöskään KKV:n selvitykset eivät anna aihetta tutkinnan jatkamiselle. KKV:ssä on kuitenkin edelleen vireillä toinen VR:n menettelyä koskeva tutkinta, joka koskee Suomen ja Venäjän välistä tavaraliikennettä.

Lue päätös

Lisätietoja:
Apulaisjohtaja Valtteri Virtanen, p. 029 505 3621
Tutkija Samuli Muotka, p. 029 505 3680
etunimi.sukunimi@kkv.fi