KKV avslutar undersökning om VR:s inhemska godstrafik

I Konkurrens- och konsumentverkets utredningar har inte framkommit omständigheter som motiverar en fortsatt undersökning.

Fenniarail Oy (f.d. Proxion) lämnade i oktober 2012 till Konkurrens- och konsumentverket (KKV) en begäran om åtgärd gällande VR Group Ab.  I begäran om åtgärd misstänkte bolaget att VR Group Ab missbrukat sin dominerande marknadsställning inom godstransport på järnvägar då det vägrat erbjuda Fenniarail Oy en tjänst, som omfattade lokmateriel och konduktörer som behövdes för att transportera vagnar.

Fenniarail Oy återkallade sin begäran om åtgärd i början av 2015. Inte heller ger KKV:s utredningar anledning till fortsatta undersökningar. I KKV är emellertid fortfarande anhängigt en annan undersökning om VR:s förfarande, som gäller godstrafiken mellan Finland och Ryssland.

Mer information:
Biträdande direktör Valtteri Virtanen, tfn 029 505 3621
Forskare Samuli Muotka, tfn 029 505 3680
fornamn.efternamn@kkv.fi