KKV mukana harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa – Uusi strategia ja toimenpideohjelma julkaistu

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiaksi ja toimenpideohjelmaksi vuosille 2020–2023. Toimenpideohjelmassa on 23 hanketta.

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian tavoitteena on

1) edistää yritysten välistä tervettä kilpailua ja reiluja työmarkkinoita,
2) ennalta estää harmaata taloutta ja talousrikollisuutta,
3) turvata harmaata taloutta ja talousrikollisuutta torjuvien viranomaisten toimintaedellytykset sekä
4) kehittää harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa ja viranomaisyhteistyötä.

KKV:n kannalta keskeinen toimenpideohjelman hanke on muun muassa julkisten hankintojen kilpailutuksiin rakennettava tietojärjestelmä, joka auttaa tunnistamaan kartelleja.

”Suomessa tehdään julkisia hankintoja vuosittain yli 35 miljardilla eurolla. Hankintoihin kohdistuvia kartelliepäilyjä on toistuvasti tutkinnassa KKV:ssa, eikä näytä siltä, että ongelma olisi poistumassa. Nykyään hankintoja koskeva data on sisällöltään tehokkaan kartellivalvonnan tarpeisiin liian vaihtelevaa ja sen kattavan aineiston kokoaminen erittäin haastavaa. Hankintadatan parempi saatavuus voisi merkittävästi auttaa virastoa ehkäisemään nykyistä tehokkaammin julkisiin hankintoihin kohdistuvaa laitonta sopimista ja säästämään veronmaksajien rahoja. Kartellien tavoitteena on aina ylläpitää keinotekoisen korkeita hintoja, siksi ne ovat niin vahingollisia. Tästä syystä kartellit ja julkiset hankinnat ne ovat vuodesta toiseen yksi KKV:n toiminnan painopisteitä”, kartellivalvonnan päällikkö Antti Norkela toteaa.

Lue lisää:

Hallitus torjuu harmaata taloutta laajalla toimenpideohjelmalla (TEM:n tiedote 11.6.2020)

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiaksi ja toimenpideohjelmaksi 2020-2023