KKV mukana Mediataitoviikossa: Tilausansan tunnistaminen tärkeä taito jokaiselle

Mediakasvatukseen painottuvaa Mediataitoviikkoa vietetään 5.-11.2.2018. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV), jonka tehtäviin kuuluu edistää ja toteuttaa kuluttajakasvatusta ja -valistusta, on laatinut Mediataitoviikkoa varten kuluttajille ja opettajille materiaalia teemalla ”Ostopolulla mediassa”. Materiaaleissa käsitellään etenkin tilausansojen tunnistamista verkossa. Perusopetuksen opettajat ja esimerkiksi kirjastot voivat hyödyntää KKV:n materiaalia. Kuluttajat voivat testata tilausansan tunnistamista verkkovisailulla.

Monilukutaidosta ja tiedonhankinnan taidoista on paljon hyötyä kuluttajille. Usein ajatellaan, että tilausansat ja huijaukset ovat hyväuskoisten ongelmia. Niin ei kuitenkaan ole. Huijauskeinot kehittyvät kovaa vauhtia digitalisaation rinnalla, ja tilausansaa voi olla kenen tahansa vaikea havaita.

Tilausansasta puhutaan, jos kuluttaja tulee tilanneeksi mainoksen tai viestin perusteella jotain, mitä ei ymmärtänyt tilaavansa. Hän tulee harhaanjohdetuksi tarjouksella. Tilausansaan voi päätyä nykyään ennen kaikkea Facebookissa tai muualla verkossa vastaan tulevan mainoksen tai kuluttajan saaman sähköpostiviestin kautta.

Testaa omat taitosi!

Jokaisella kuluttajalla olisi hyvä olla valmiuksia tunnistaa tyypillisiä huijauksia kuten tilausansoja ja erottaa markkinointi muusta sisällöstä sosiaalisessa mediassa ja verkossa.

Kuluttajat ja oppilaat voivat testata Mediataitoviikkoa varten laaditulla verkkovisailulla, erottavatko he, mikä on mainontaa ja millaiseen tarjoukseen kannattaa tarttua. Lisäksi tyypillisestä tilausansasta on laadittu havainnollinen kuva, jota voi katsoa ruudulta oppitunnilla tai tulostaa julisteeksi seinälle. Kuva/juliste on lähetetty tiedoksi myös kirjastoille, jotka voivat tulostaa sen esimerkiksi asiakastietokoneiden lähelle.

Juliste ja visailu löytyvät osoitteesta kkv.fi/mediataitoviikko.

Uusia tehtäviä perusopetuksessa hyödynnettäväksi

Kuluttajakasvatuksessa oppilaita ohjataan seuraamaan ajankohtaisia asioita sekä ymmärtämään niiden yhteyksiä omaan elämään. Tiedonhankinnan taidot perustuvat kykyyn hankkia luotettavaa tietoa ja tunnistaa luotettavia tiedon lähteitä. Keskeistä on oppia soveltamaan omaksuttua tietoa.

Tänä vuonna KKV tarjoaa kouluille Mediataitoviikolle tiedonhankinnan opetukseen tehtäviä, jossa esimerkkinä voi käyttää tilausansaa. Nuorille houkuttelevia ansoja ovat niin sanotut kahden euron älypuhelimet ja suositut merkkivaatteet, joita tarjotaan erityisen edullisesti.

Opetuksessa voidaan perehdyttää tiedonhaun taitoihin ja niveltää tilausansaa koskevat tehtävät osaksi lähdekriittisyyttä. Oppilaiden kanssa voi keskustella esimerkiksi siitä, mikä on tilausansa ja millaisia tarjouksia oppilaat ovat kohdanneet verkossa. Oppilaiden kanssa voi etsiä ajankohtaisia esimerkkejä verkosta.

Mediataitoviikon 2018 tehtäviä ja ideoita opettajille löytyy KKV:n verkkosivuilta.

Mediataitoviikko on mediakasvatuksen teemaviikko, jonka tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten mediataitoja sekä vahvistaa aikuisten valmiuksia mediakasvatukseen. Viikon aikana kouluissa, kirjastoissa, päiväkodeissa, nuorisotaloissa, kerhoissa ja harrasteryhmissä käsitellään erilaisiin median ilmiöihin liittyviä aiheita ja kysymyksiä yhdessä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Mediataitoviikko suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä yli 40 kansallisen organisaation kanssa, ja sitä koordinoi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI. mediataitokoulu.fi

Lisätietoa: