KKV deltar i Mediekunskapsveckan: Alla borde känna igen en beställningsfälla

Mediekunskapsveckan som betonar mediefostran firas 5–11.2.2018. Konkurrens- och konsumentverket (KKV), till vars uppgifter hör att främja och genomföra konsumentfostran och konsumentupplysning har för Mediekunskapsveckan utarbetat för konsumenter och lärare material med temat ”På köpstigen i medier”. I materialen behandlas framför allt identifiering av beställningsfällor på webben. Lärare inom den grundläggande utbildningen och exempelvis bibliotek kan utnyttja KKV:s material. Konsumenterna kan med en webbfrågesport testa om de känner igen en beställningsfälla.

Konsumenter har stor nytta av en mångsidig förmåga att läsa medier och hantera information. Många tror att det endast är godtrogna som råkar ut för beställningsfällor och bedrägerier. Det stämmer inte. Bedrägerimetoderna utvecklas lika snabbt som digitaliseringen och det kan vara svårt för vem som helst att upptäcka en beställningsfälla.

En beställningsfälla kan man numera hamna ut för framför allt via en annons som lagts ut på Facebook eller på annat håll på webben, eller genom e-postmeddelanden. Man talar om en beställningsfälla ifall en konsument utifrån en annons eller ett meddelande beställer någonting som personen inte förstod att han eller hon beställde. Konsumenten blir vilseledd med ett erbjudande.

Testa dina färdigheter!

Det vore bra om varje konsument kan känna igen typiska bedrägerier såsom beställningsfällor och urskilja marknadsföring från annat innehåll i sociala medier och på webben.

Konsumenter och elever kan testa, om de känner igen ett bedrägeri. För detta syfte har en webbfrågesport utarbetats, där deltagarna kan testa om de kan skilja på vad som är reklam och hurdana erbjudanden det lönar sig att nappa på. Vidare har en beskrivande bild gjorts på en typisk beställningsfälla och som kan studeras på skärm under lektionen eller skrivas ut som en affisch och hängas upp på väggen. Bilden/affischen har sänts också till biblioteken, som kan skriva ut den och hänga upp den vid kunddatorer.

Affischen och frågesporten finns på webbplatsen kkv.fi/mediekunskapsveckan

Nya uppgifter som kan utnyttjas inom den grundläggande undervisningen

I undervisning av konsumentfostran lär sig eleverna att följa upp aktuella frågor och förstå deras kopplingar till sina egna liv. Färdigheterna inom informationssökning baserar sig på förmågan att ta fram tillförlitlig information och identifiera tillförlitliga informationskällor. Det väsentliga är att lära sig att tillämpa den kunskap som man fått.

I år erbjuder KKV för skolor under Mediekunskapsveckan för undervisning inom informationssökning uppgifter, där skolorna kan använda en beställningsfälla som ett exempel. Lockande fällor för unga är s.k. två euros smarttelefoner och populära märkeskläder som bjuds ut extremt förmånligt.

Inom undervisningen kan eleverna få lära sig färdigheter inom informationssökning och sammankoppla uppgifterna om beställningsfällor med källkritiskt tänkande. Med eleverna kan diskuteras exempelvis, vad en beställningsfälla är och hurdana erbjudanden eleverna själva sett på webben. Läraren kan med eleverna söka aktuella exempel på webben.

För lärarna finns under Mediekunskapsveckan uppgifter och idéer på KKV:s webbplats.

Mediekunskapsveckan är en temavecka för mediefostran. Dess mål är att utveckla mediekunskaperna hos barn och unga och förstärka de vuxnas färdigheter att ge mediefostran. Under veckan behandlas i skolor, bibliotek, daghem, ungdomslokaler, klubbar och hobbygrupper ämnen och frågor i anslutning till fenomen i olika medier tillsammans med barn, unga och vuxna. Mediekunskapsveckan planeras och genomförs tillsammans med över 40 nationella organisationer och koordineras av Nationella audiovisuella institutet KAVI.mediataitokoulu.fi

Mer information: