KKV on suorittanut tarkastuksia linja-autoalan yrityksissä Lounais-Suomessa

Tarkastusten tarkoituksena on selvittää, ovatko yritykset mahdollisesti syyllistyneet kiellettyihin kilpailijoiden välisiin menettelyihin.

Kilpailulain mukainen tarkastus on Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvitystoimi. Tarkastus ei ole osoitus sen kohteena olevan yrityksen syyllisyydestä lainvastaiseen toimintaan.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto antaa asiassa ratkaisun myöhemmin tarkastuksen ja muiden asiassa tehtävien selvitysten jälkeen. Virasto ei kommentoi epäilynsä eikä selvitystensä sisältöä tutkinnan ollessa kesken.

Lisätietoja: apulaisjohtaja Valtteri Virtanen p. 029 505 3621