KKV utförde kontroller i företag inom bussbranschen i sydvästra Finland

Syftet med kontrollerna var att utreda huruvida företagen eventuellt har gjort sig skyldiga till förbjudna förfaranden mellan konkurrenter.

Kontrollen av hur konkurrenslagen följs är Konkurrens- och konsumentverkets utredningsåtgärd. Kontrollen är inte ett tecken på att företaget som kontrolleras skulle göra sig skyldigt till lagstridig verksamhet.

Konkurrens- och konsumentverket ger beslut i ärendet senare efter att kontrollen och andra utredningar är färdiga. Verket kommenterar inte sina misstankar eller innehållet i sina utredningar så länge som undersökningar pågår.

Mer information: biträdande direktör Valtteri Virtanen, tfn 029 505 3621