KKV päätti Digitan TV- ja radiolähetyspalvelujen hinnoittelua koskevat selvitykset

Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksissä ei ole tullut esiin seikkoja, joiden perusteella tutkintaa olisi ollut tarpeen jatkaa.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) selvitysten perusteella Digitan kokonaiskannattavuuden tarkastelu ei antanut perusteita tutkia asiaa hyödykekohtaisesti televisiolähetyspalveluiden osalta. Radiolähetyspalveluiden osalta virasto teki yksityiskohtaisempia selvityksiä. Selvitykset eivät kuitenkaan viitanneet siihen, että hinnoittelua olisi todennäköisesti voitu pitää kilpailulain tarkoittamana kohtuuttomana hinnoitteluna – varsinkaan, kun otetaan huomioon oikeuskäytännössä asetettu korkea puuttumiskynnys yritysten hintatasoon. Näin ollen KKV päätti asian selvittelyn.

Asiaa tutkinta aloitettiin KKV:ssa (aiemmin Kilpailuvirasto) keväällä 2012, jolloin KHO antoi lopullisen ratkaisun samaan asiaan liittyvästä Viestintäviraston päätöksestä. Asia tuli alun perin vireille Kilpailuvirastossa kun Viestintävirasto asiaa tutkiessaan siirsi osan asiasta viraston käsiteltäväksi.

Päätöksen julkinen versio

Lisätietoja:
Apulaisjohtaja Valtteri Virtanen, p. 029 505 3621
Tutkimuspäällikkö Henrikki Oravainen, p. 029 505 3366
etunimi.sukunimi@kkv.fi