KKV avslutade utredningarna om prissättningen av Digitas TV- och radiosändningstjänster

I Konkurrens- och konsumentverkets utredningar har inte framkommit omständigheter som motiverar en fortsatt undersökning.

Utifrån Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) utredningar gav undersökningen av Digitas sammanlagda lönsamhet ingen anledning att undersöka saken via specifika nyttigheter i fråga om televisionssändningstjänster. För radiosändningstjänsternas del företog Konkurrens- och konsumentverket mer detaljerade undersökningar.  Utredningarna pekade emellertid inte på att det hade varit sannolikt att prissättningen kunde betraktas som oskälig prissättning som avses i konkurrenslagen – i synnerhet med beaktande av den höga tröskel för ingripande i företags prissättning som har fastställts i rättspraxis. Följaktligen avslutade KKV utredningen av ärendet.

Undersökningen av ärendet inleddes hos KKV (tidigare Konkurrensverket) på våren 2012 då HFD avkunnade det slutliga avgörandet om Kommunikationsverkets beslut som hänför sig till samma fråga. Ärendet togs ursprungligen upp hos Konkurrensverket i och med att Kommunikationsverket som undersökte ärendet överförde en del av det till Konkurrensverket för behandling.

Mer information:
Biträdande direktör Valtteri Virtanen, tfn 029 505 3621
Forskningschef Henrikki Oravainen, p. 029 505 3366
fornamn.efternamn@kkv.fi