KKV päätti HSL:n joukkoliikenteen matkalippujen jälleenmyyntiä koskevan tutkinnan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on selvittänyt Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) epäiltyä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä ja kilpailuneutraliteettia turvaavien säännösten vastaista menettelyä joukkoliikenteen matkalippujen jälleenmyynnissä. Virasto poisti asian käsittelystä 22.11.2021.

MaaS Global Oy teki KKV:lle 8.10.2019 toimenpidepyynnön, jossa se pyysi virastoa selvittämään HSL:n menettelyä joukkoliikenteen matkalippujen jälleenmyynnissä. MaaS Global Oy:n mukaan HSL on käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa kieltäytymällä toimittamasta sille eräitä joukkoliikenteen lipputuotteita, hinnoittelemalla lipputuotteensa kohtuuttomasti sekä kieltäytymällä maksamasta myyntikomissiota lippujen jälleenmyynnistä.

KKV poisti asian käsittelystä 22.11.2021, koska MaaS Global Oy perui tekemänsä toimenpidepyynnön, eikä virasto nähnyt tarvetta jatkaa asian selvittämistä oma-aloitteisesti. Asia voidaan kuitenkin ottaa uudelleen käsiteltäväksi, mikäli ilmenee uutta tietoa, jonka perusteella on syytä epäillä HSL:n menettelyn olevan kilpailulain vastaista.

Lisätietoja 

Sähköpostit muodossa etunimi.sukunimi@kkv.fi

Valtteri Virtanen

Johtaja, yksikön päällikkö

Jarno Sukanen

Johtaja, yksikön päällikkö

Janette Kalliovaara

Erityisasiantuntija

Virkavapaalla 31.12.2024 saakka.