KKV päätti Olo-apteekkiketjua koskevan selvityksensä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) aloitti huhtikuussa 2019 oma-aloitteisen tutkinnan Olo-apteekki Oy:stä, joka on lääketukku Tamro Oyj:n, Suomen Terveystalo Oy:n ja eräiden apteekkarien perustama yhteisyritys.

KKV alkoi tutkia yhteistyöjärjestelyä, koska sillä voi olla vaikutuksia kilpailuun vapaakaupan tuotteiden ja lääkkeiden tukku- ja vähittäismyyntimarkkinoilla. KKV:n selvityksissä ei kuitenkaan saatu viitteitä siitä, että järjestelyllä olisi nykyisessä laajuudessaan sellaisia kilpailunvastaisia vaikutuksia, jotka olisivat antaneet aihetta asian jatkoselvittämiseen.

KKV päättää asian tutkinnan ja jää seuraamaan markkinoiden kehitystä.

Lisätietoja:
Johtava asiantuntija Ville Terävä, p. 029 505 3617
etunimi.sukunimi@kkv.fi