KKV avslutade sin utredning om Olo-apotekskedjan

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) inledde i april 2019 på eget initiativ en undersökning av Olo-apteekki Oy, ett samföretag grundat av läkemedelsgrossisten Tamro Abp, Suomen Terveystalo Oy och vissa apotekare.

KKV började undersöka samarbetsarrangemanget, eftersom det kan ha en effekt på konkurrensen mellan frihandelsprodukter och läkemedel på parti- och detaljhandelsmarknaden. I KKV:s utredningar erhölls dock inga tecken på att arrangemanget i sin nuvarande omfattning skulle ha sådana konkurrenshämmande effekter som skulle utgöra en grund för fortsatta utredningar.

KKV avslutar utredningen och fortsätter att följa utvecklingen på marknaden.

Mer information:
Ledande sakkunnig Ville Terävä, tfn 029 505 3617
fornamn.efternamn@kkv.fi