KKV päätti selvityksen TV4:n ja C Moren yrityskauppaehtojen rikkomisesta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on selvittänyt, onko MTV Total maksukanavapaketin lanseeraaminen marraskuussa 2012 ollut TV4 AB:n ja C More Group AB:n väliselle yrityskaupalle asetettujen ehtojen vastaista. KKV ei pidä seuraamusmaksun esittämistä perusteltuna ja on poistanut asian käsittelystä.

Kilpailuvirasto hyväksyi marraskuussa 2008 ehdollisena TV4 AB:n ja C More Group AB:n välisen yrityskaupan. TV4-mediakonserniin kuuluu Suomessa MTV Sisällöt Oy. Kilpailuviraston arvion mukaan kahden suurimman maksullisten televisiopalveluiden tarjoajan yhdistyminen merkitsi kilpailupaineen merkittävää vähentymistä Suomen maksullisten televisiopalveluiden markkinoilla ja lähetysoikeuksien hankinnan markkinoilla sekä vähensi kuluttajille tarjolla olevia vaihtoehtoisia tuotekokonaisuuksia. Yrityskaupalle asetettujen ehtojen keskeisenä tarkoituksena oli pitää C Moren ja MTV:n maksulliset televisiopalvelut rakenteellisesti toisistaan erillisinä ja turvata jakeluoperaattoreiden mahdollisuudet luoda MTV:n tarjoamien maksullisten kanavien avulla omia tuotekokonaisuuksia.

KKV hyväksyi MTV:n hakemuksen kaikkien yrityskaupalle asetettujen ehtojen poistamisesta helmikuussa 2015. Virasto katsoi markkinaolosuhteiden muuttuneen Suomen maksutelevisiomarkkinoilla vuoden 2008 jälkeen muun muassa internet-tv-toimijoiden sekä jakeluoperaattoreiden omien kanavapakettien markkinoille tulon ja laajentumisen seurauksena. MTV lanseerasi marraskuussa 2012 MTV Total -maksukanavapaketin, jota markkinoitiin C Moren ja MTV:n kanavapakettien yhdistelmänä.

KKV selvitti oma-aloitteisesti, oliko menettely yrityskaupan ehtojen vastaista. KKV ei pitänyt seuraamusmaksun esittämistä tarpeellisena ja poisti asian käsittelystä 24.10.2018. KKV arvioon vaikuttivat muun muassa yrityskaupan ehtojen tulkinnanvaraisuus, asian käsittelyn kesto sekä se, että arvioinnin kohteena olevat ehdot on poistettu.

Lisätietoja:

  • apulaisjohtaja Sanna Syrjälä, p. 029 505 3385
    etunimi.sukunimi@kkv.fi