KKV avslutade utredningen av TV4:s och C Mores överträdelse av villkoren för en företagsaffär

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har utrett huruvida lanseringen av det avgiftsbelagda tv-kanalpaketet MTV Total i november 2012 utgjorde en överträdelse av de villkor som meddelats en företagsaffär mellan TV4 AB och C More Group AB. KKV anser inte att en påföljdsavgift är motiverad och har avslutat behandlingen av ärendet.

I november 2008 godkände Konkurrensverket en företagsaffär mellan de svenska bolagen TV4 AB och C More Group AB under vissa villkor. I Finland äger den svenska mediekoncernen TV4 bolaget MTV Sisällöt Oy. Enligt Konkurrensverkets bedömning innebar sammanslagningen av de två största leverantörerna av avgiftsbelagda tv-tjänster att konkurrenstrycket på den finländska marknaden för avgiftsbelagda tv-tjänster och marknaden för sändningsrättigheter minskade betydligt. Sammanslagningen minskade också antalet olika produkthelheter som konsumenten kan välja mellan. Det huvudsakliga syftet med villkoren på företagsaffären var att hålla C Mores och MTV:s avgiftsbelagda tv-tjänster strukturellt separerade från varandra och att säkra distributionsoperatörernas möjligheter att skapa egna produkthelheter med hjälp av MTV:s betalkanaler.

KKV godkände i februari 2015 MTV:s ansökan om att återkalla alla villkor som meddelats företagsaffären. KKV ansåg att omständigheterna på den finländska marknaden för avgiftsbelagda tv-tjänster hade förändrats efter år 2008 bl.a. genom att nya aktörer inom internet-tv och distributionsoperatörernas egna kanalpaket introducerats på marknaden och utvidgat sin verksamhet. I november 2012 lanserade MTV betalkanalpaketet MTV Total, som marknadsfördes som en kombination av kanalpaket från C More och MTV.

KKV utredde på eget initiativ om förfarandet utgjorde en överträdelse av företagsaffärens villkor. KKV ansåg inte att en påföljdsavgift var nödvändig och avslutade behandlingen av ärendet 24.10.2018. Till KKV:s bedömning bidrog bland annat att företagsaffärens villkor lämnade rum för tolkning, att handläggningen av ärendet dragit ut på tiden och att de villkor som bedömningen omfattade hade återkallats.

Mer information:

  • Biträdande direktör Sanna Syrjälä, tfn 029 505 3385
    fornamn.efternamn@kkv.fi