KKV päivitti suuntaviivat seuraamusmaksusta vapautumiseksi ja maksun alentamiseksi kartellitapauksissa

Päivitetyissä suuntaviivoissa on huomioitu 26.12.2016 voimaan tulleet kilpailulain muutokset ja laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) ns. leniency-suuntaviivoissa kuvataan muun muassa, millä edellytyksillä kartellitapauksiin liittyvistä seuraamusmaksuista voi vapautua ja milloin seuraamusmaksuja voidaan alentaa. Suuntaviivoissa annetaan myös tarkempia ohjeita säännösten soveltamisesta.

KKV on nyt päivittänyt suuntaviivat vastaamaan 26.12.2016 voimaantulleita kilpailulain muutoksia ja lakia kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista. Kilpailulakiin lisättiin yrityslausunnon käsite sekä mahdollistettiin tietojen ja todisteiden hyödyntäminen vahingonkorvausoikeudenkäynnissä. Kilpailuoikeudellinen vahingonkorvauslaki puolestaan sisältää säännöksiä yrityslausunnon hyödyntämisestä todisteena vahingonkorvausoikeudenkäynnissä.

Päivitetyt suuntaviivat korvaavat Kilpailu- ja kuluttajaviraston aikaisemmat leniency-suuntaviivat lokakuulta 2011 (suuntaviivat 2/2011).

Suuntaviivat seuraamusmaksusta vapautumiseksi ja seuraamusmaksun alentamiseksi kartellitapauksissa

Lisätietoja: tutkija Pekka Mattila, p. 029 505 3324, kilpailuasiainneuvos Mika Hermas, p. 029 505 3344