Suuntaviivat kilpailulain soveltamisesta

Suuntaviivojen tarkoituksena on kuvata seuraamusmaksusta vapautumiseen ja seuraamusmaksun alentamiseen (ns. leniency) liittyviä edellytyksiä.

Suuntaviivojen tavoitteena on kuvata markkinaperusteisen hinnoittelun arviointia sekä auttaa julkisyhteisöjä itse arvioimaan toimintansa kilpailuneutraaliutta.

Suuntaviivat (2011)