Suuntaviivat kilpailulain soveltamisesta

Suuntaviivat seuraamusmaksusta vapautumiseksi ja seuraamusmaksun alentamiseksi kartellitapauksissa

Suuntaviivojen tarkoituksena on kuvata seuraamusmaksusta vapautumiseen ja seuraamusmaksun alentamiseen (ns. leniency) liittyviä edellytyksiä.

Suuntaviivat markkinaperusteisesta hinnoittelusta – käytännön arviointiperiaatteet

Suuntaviivojen tavoitteena on kuvata markkinaperusteisen hinnoittelun arviointia sekä auttaa julkisyhteisöjä itse arvioimaan toimintansa kilpailuneutraaliutta.

Suuntaviivat (2011)