KKV uppdaterade riktlinjerna för befrielse från påföljdsavgift och nedsättning av avgiften i kartellfall

De uppdaterade riktlinjerna beaktar de ändringar i konkurrenslagen som trädde i kraft den 26 december 2016 samt lagen om konkurrensrättsligt skadestånd.

De uppdaterade riktlinjerna beaktar de ändringar i konkurrenslagen som trädde i kraft den 26 december 2016 samt lagen om konkurrensrättsligt skadestånd.

Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) s.k. leniency-riktlinjer beskriver bland annat på vilka villkor man i kartellfall kan befrias från påföljdsavgift och när påföljdsavgiften kan nedsättas. Riktlinjerna innehåller också noggrannare anvisningar om hur bestämmelserna ska tillämpas.

KKV har nu uppdaterat riktlinjerna så att de motsvarar de ändringar som trädde i kraft den 26 december 2016 samt lagen om konkurrensrättsligt skadestånd. Begreppet företagsförklaring infördes i konkurrenslagen, och det gjordes möjligt att utnyttja uppgifter och bevis vid en skadeståndsrättegång. Lagen om konkurrensrättsligt skadestånd innehåller i sin tur bestämmelser om användningen av en företagsförklaring som bevis vid en skadeståndsrättegång.

De uppdaterade riktlinjerna ersätter Konkurrens- och konsumentverkets tidigare leniency-riktlinjer från oktober 2011 (riktlinjer 2/2011).

Riktlinjer för befrielse från påföljdsavgift och nedsättning av påföljdsavgiften i kartellfall

Mer information: forskare Pekka Mattila, tfn 029 505 3324, konkurrensråd Mika Hermas, tfn 029 505 3344