KKV poisti käsittelystä lukitus- ja turvaurakointimarkkinoita koskeneen asian

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on poistanut käsittelystä asian, joka koski Abloy Oy:n epäiltyä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä lukitus- ja oviympäristötuotteiden markkinoilla. Vuonna 2006 käynnistetyt selvitykset perustuivat epäilyyn siitä, että Abloy Oy pyrki estämään kilpailevien tuotteiden markkinoille tuloa muun muassa heikentämällä sellaisten Abloy-valtuutettujen lukkoliikkeiden hinta- ja ostoehtoja, jotka olivat ottaneet valikoimiinsa uusia kilpailevia tuotteita tai markkinoineet niitä näkyvästi.

Kilpailuvirasto esitti asiassa alustavan arvionsa vuonna 2010, minkä seurauksena viraston ja Abloy Oy:n välillä käytiin sitoumusneuvotteluja yhtiön valtuutus- ja alennusjärjestelmiin liittyvien potentiaalisten kilpailuongelmien poistamiseksi. Sitoumusneuvottelujen yhteydessä annetun neuvonnan seurauksena Abloy muutti käyttäytymistään positiivisempaan suuntaan, mistä johtuen sitoumusten määrääminen tai selvitysten jatkaminen ei enää ole kilpailun turvaamisen kannalta perusteltua.

Julkinen versio päätöksestä julkaistaan viraston verkkosivuilla vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Lisätietoja:

Tutkija Mikko Heinonen, p. 029 505 3388
sähköpostit etunimi.sukunimi@kkv.fi