KKV avskrev ärendet som gällde marknaden för lås- och säkerhetsentreprenader