KKV selvittää autokoulumarkkinoita

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on toimittanut tarkastuksia eräiden autokoulujen toimitiloissa. KKV selvittää, ovatko kyseiset elinkeinonharjoittajat rajoittaneet autokoulujen välistä kilpailua.

Kilpailulain mukainen tarkastus on KKV:n selvitystoimi. Tarkastus ei ole osoitus sen kohteena olevan elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän syyllisyydestä lainvastaiseen toimintaan.

KKV antaa ratkaisunsa elinkeinonharjoittajien menettelytapojen lainmukaisuudesta myöhemmin tarkastuksien ja muiden asiassa tehtävien selvitysten jälkeen. Virasto ei kommentoi tutkintaa sen ollessa kesken.

Tutkintaan liittyvät yhteydenotot:
Tutkimuspäällikkö Jarno Sukanen, p. 029 505 3352
etunimi.sukunimi@kkv.fi