KKV utreder bilskolemarknaden

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har utfört inspektioner i vissa bilskolors lokaler.  KKV utreder om dessa näringsidkare har begränsat konkurrensen mellan bilskolorna.

En inspektion i enlighet med konkurrenslagen är en utredningsåtgärd som vidtas av KKV. Inspektionen är inte ett tecken på att näringsidkaren eller sammanslutningen av näringsidkare som inspekteras skulle göra sig skyldiga till lagstridig verksamhet.

KKV meddelar sitt avgörande om lagligheten i näringsidkarnas förfaranden senare efter att inspektionerna och andra utredningar i ärendet är färdiga. Verket kommenterar inte undersökningen under tiden den pågår.

Mer information:
Forskningschef Antti Norkela, tfn 029 505 3345 och överdirektör Timo Mattila, tfn 029 505 3332, fornamn.efternamn@kkv.fi