KKV selvittää IT-hankintojensa lainmukaisuutta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on havainnut tietojärjestelmähankinnoissaan menettelyjä, jotka saattavat olla hankintalain vastaisia.

Virasto on hankkinut teknisen konsultin kahden IT-järjestelmän kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi vuonna 2014 järjestetyllä kilpailutuksella. Kilpailutetun sopimuksen nojalla palveluita on ostettu vuodesta 2015 lähtien. Virasto selvittää, onko sopimuksessa tapahtunut olennaisia muutoksia, joiden vuoksi hankinta olisi tullut kilpailuttaa uudestaan viimeistään vuonna 2017.

Virasto on käynnistänyt välittömästi asian tultua ilmi sisäisen tarkastuksen. Sisäinen tarkastus selvittää viraston IT-hankintamenettelyiden asianmukaisuuden ja raportoi mahdolliset ilmi tulevat puutteet.

Lisätietoja: pääjohtaja Kirsi Leivo, p. 029 505 3351, etunimi.sukunimi@kkv.fi