KKV utreder lagenligheten i sina IT-upphandlingar

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har i sina datasystemupphandlingar observerat förfaranden som kan strida mot upphandlingslagen.

Verket har skaffat en teknisk konsult för att utveckla och upprätthålla två IT-system genom en konkurrensutsättning som ordnades 2014. Med stöd av det konkurrensutsatta avtalet har tjänster köpts sedan 2015. Verket utreder om det har skett väsentliga förändringar i avtalet och om upphandlingen därför borde ha konkurrensutsatts på nytt senast 2017.

Ämbetsverket har inlett en intern granskning omedelbart då ärendet uppdagades. Den interna granskningen utreder ändamålsenligheten i ämbetsverkets IT-upphandlingsförfaranden och rapporterar eventuella brister.

Ytterligare information: generaldirektör Kirsi Leivo, tfn 029 505 3351, fornamn.efternamn@kkv.fi