KKV selvittää kuluttajansuojan tunnettuutta kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien keskuudessa

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten hyvin kuluttajat ja elinkeinonharjoittajat tuntevat kuluttajansuojaan ja kuluttajan oikeuksiin liittyviä yksityiskohtia ja missä asioissa heidän tietämyksessään olisi eniten kehitettävää.

Euroopan komission kokoaman kuluttajan olosuhteita kuvaavan tulostaulun (2017 Consumer Conditions Scoreboard) mukaan suomalaisten elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien tietämys kuluttajansuojasta on heikentynyt. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) selvittää toukokuussa käynnistyvässä tutkimuksessa, missä asioissa tietämyksessä on erityisesti aukkoja.

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään elinkeinonharjoittajien ja toimialajärjestöjen neuvonnassa, kuluttaja-asiamiehen linjausten muotoilussa sekä kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille suunnatussa viestinnässä.

Tutkimus toteutetaan puhelinhaastatteluilla. Aineistot kerää SuomenOnlinetutkimus.

KKV tiedottaa tutkimuksen tuloksista niiden valmistuttua.