KKV undersöker kännedomen om konsumentskydd bland konsumenter och näringsidkare

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur väl konsumenter och näringsidkare känner till detaljer om konsumentskydd och konsumentens rättigheter och i vilka frågor deras kunskaper mest borde förbättras.

Enligt den resultattavla för konsumentmarknaderna som Europeiska kommissionen sammanställt (2017 Consumer Conditions Scoreboard) har de finländska konsumenternas och näringsidkarnas kunskaper om konsumentskydd försämrats. I en undersökning som startar i maj kommer Konkurrens- och konsumentverket (KKV) att undersöka i vilka frågor det framför allt finns kunskapsluckor.

Resultaten av undersökningen används i rådgivning för näringsidkare och branschorganisationer, i utformning av konsumentombudsmannens riktlinjer och i kommunikation riktad till konsumenter och näringsidkare.

Undersökningen genomförs som telefonintervjuer. Materialet samlas in av SuomenOnlinetutkimus.

KKV kommer att informera om undersökningsresultaten när de blivit klara.