KKV selvittää kuorma-autoalaa koskevien vakuutusten markkinoiden toimivuutta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) seuraa kilpailun toimivuutta markkinoilla ja talouden kilpailukykyä. Markkinoiden seurannassa KKV on kiinnittänyt huomiota eräiden talouden avainalojen kustannustekijöiden kehitykseen. Luvanvaraisen tavaraliikenteen (kuorma-autoalan) tapauksessa KKV on kiinnittänyt huomiota kuljetusalan vakuutuskustannuksia kuvaavan indeksin voimakkaaseen nousuun viime vuosien aikana. Tätä taustaa vasten KKV on päättänyt selvittää tarkemmin kuorma-autoalaa koskevien vakuutusten markkinoiden toimivuutta.

Selvityksen keskiössä ovat vakuutusten kysyntään, tarjontaan ja kaupankäyntitapoihin liittyvät aihekokonaisuudet. KKV tilaa selvitystä varten Taloustutkimus Oy:ltä kyselytutkimuksen, joka lähetetään noin 4000:lle tieliikenteen tavarankuljetusta harjoittavalle yritykselle.