KKV selvittää luonnonmarjojen markkinoita

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on toimittanut syyskuussa tarkastuksia eräiden luonnonmarja-alan yritysten toimitiloissa. KKV selvittää, ovatko yritykset syyllistyneet kilpailua rajoittaviin menettelyihin luonnonvaraisten marjojen hankinta- ja tukkumyyntimarkkinoilla Suomessa.

Kilpailulain 35 §:n mukainen tarkastus on KKV:n selvitystoimi. Tarkastus ei ole osoitus sen kohteena olevan elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän syyllisyydestä lainvastaiseen toimintaan.

Myös Ruotsin kilpailuviranomainen (Konkurrensverket) on samanaikaisesti Suomessa toteutettujen tarkastusten kanssa toimittanut tarkastuksia eräiden luonnonmarjaliiketoimintaa harjoittavien yritysten toimitiloissa Ruotsissa. Tarkastukset Suomessa ja Ruotsissa on osittain toteutettu yhteistyönä maiden kansallisten kilpailuviranomaisten kesken.

KKV antaa ratkaisunsa yritysten menettelytapojen lainmukaisuudesta myöhemmin tarkastuksien ja muiden asiassa tehtävien selvitysten jälkeen. Virasto ei kommentoi tutkintaa sen ollessa kesken.

Lisätietoja 

Valtteri Virtanen

Johtaja, yksikön päällikkö