KKV utreder marknaden för naturbär

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har i september utfört inspektioner i lokaler av vissa företag inom naturbärsbranschen. KKV utreder om företagen har gjort sig skyldiga till konkurrensbegränsande förfaranden på marknaden för inköp och grossistförsäljning av naturbär i Finland.

Den inspektion som förrättas i enlighet med 35 § i konkurrenslagen är en utredningsåtgärd vidtagen av KKV. Inspektionen är inte en indikation på att den näringsidkare eller den sammanslutning av näringsidkare som inspekteras skulle ha gjort sig skyldig till lagstridig verksamhet.

Även i Sverige har den svenska konkurrensmyndigheten (Konkurrensverket) samtidigt med de inspektioner som förrättats i Finland utfört inspektioner i lokaler av vissa företag som är aktiva inom naturbärsbranschen. Inspektionerna i Finland och Sverige har delvis genomförts i samarbete mellan de två nationella konkurrensmyndigheterna.

KKV meddelar sitt beslut om lagligheten av näringsidkarnas förfaranden senare efter att inspektionerna och andra utredningar som vidtas i ärendet är klara. Verket kommenterar inte undersökningen under tiden den pågår.

Mer information 

Valtteri Virtanen

Direktör, enhetschef