KKV selvittää sosiaali- ja terveyspalveluiden markkinoita

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on toimittanut elokuussa tarkastuksia eräiden sosiaali- ja terveysalan palveluita tarjoavien yritysten toimitiloissa. KKV selvittää, ovatko yritykset syyllistyneet kilpailua rajoittaviin menettelyihin osallistuessaan kuntien ja kuntayhtymien tarjouskilpailuihin sosiaali- ja terveyspalveluiden markkinoilla.

Kilpailulain 35 §:n mukainen tarkastus on KKV:n selvitystoimi. Tarkastus ei ole osoitus sen kohteena olevan elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän syyllisyydestä lainvastaiseen toimintaan.

KKV antaa ratkaisunsa yritysten menettelytapojen lainmukaisuudesta myöhemmin tarkastuksien ja muiden asiassa tehtävien selvitysten jälkeen. Virasto ei kommentoi tutkintaa sen ollessa kesken.