KKV utreder marknaden för social- och hälsovårdstjänster

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har i augusti utfört granskningar i företags lokaliteter som verkar tillhandahåller tjänster inom social- och hälsovårdsbranschen. KKV utreder, om företagen gjort sig skyldiga till förfaranden som begränsar konkurrensen då de deltagit i anbudsförfaranden inom social- och hälsovårdsbranschen för kommuner och samkommuner.

Kontrollen av hur konkurrenslagen följs är Konkurrens- och konsumentverkets utredningsåtgärd. Kontrollen är inte ett tecken på att företaget som kontrolleras skulle göra sig skyldigt till lagstridig verksamhet.

Konkurrens- och konsumentverket ger beslut i ärendet senare efter att kontrollen och andra utredningar är färdiga. Verket kommenterar inte sina misstankar eller innehållet i sina utredningar så länge som undersökningar pågår.