KKV selvittää tarkemmin Atrian ja Saarioisen välisen yritysjärjestelyn markkinavaikutuksia