KKV utreder närmare marknadseffekterna av företagsaffären mellan Atria och Saarionen

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) beslöt att i dag inleda en fortsatt utredning av den företagsaffär där Atria Abp förvärvar Saarioinen Oy:s upphandlings-, slakt- och styckningsverksamhet av nöt-, gris och broiler.

Den redan från tidigare koncenterade marknaden för upphandling, slakt och styckning av kött koncentreras ytterligare när Saarioinen lämnar marknaden.

I den fortsatta utredningen undersöks om den företagsaffär som behandlas väsentligen hindrar effektiv konkurrens i Finland. KKV kan i den fortsatta utredningen godkänna affären som sådan, bestämma villkor för godkännande eller ange att marknadsdomstolen ska förbjuda den. Den fortsatta utredningen kan enligt konkurrenslagen pågå i högst tre månader.

Beslutet som KKV gav i dag innehåller flera av parternas affärshemligheter och beslutet kan inte publiceras förrän affärshemligheterna har strukits. En offentlig version av beslutet publiceras på myndighetens webbplats så fort den är klar.

Ytterligare information:
Specialforskare Hanna Kaiponen, tfn 029 505 3620