KKV selvittää tarkemmin Danish Agro Machineryn ja Konekeskon välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) aloittaa jatkokäsittelyn yrityskauppa-asiassa, jossa Danish Agro Machinery Holding A/S hankkii Konekesko Oy:n maatalouskoneita, maataloustyökoneita ja ympäristönhoitokoneita koskevan liiketoiminnan.

Tanskalainen Danish Agro Machinery Holding A/S on Danish Agro a.m.b.a:n tytäryhtiö, joka omistaa ja hallinnoi muita maatalouskoneliiketoimintaa harjoittavia yhtiöitä. Suomessa Danish Agro -konserni harjoittaa maatalouskoneliiketoimintaa tytäryhtiönsä Hankkija Oy:n kautta. Hankkija harjoittaa maatalouskoneiden ja -työkoneiden maahantuontia, kauppaa ja huoltoa John Deere -tuotemerkin yksinomaisena jakelijana Suomessa. Maataloustyökoneiden markkinalla Hankkija myy myös muita tuotemerkkejä.

Konekesko Oy on osa Konekesko-konsernia ja Kesko Oyj:n tytäryhtiö. Konekesko toimii maatalouskoneiden, maataloustyökoneiden ja ympäristönhoitokoneiden sekä niiden varaosien maahantuonnin ja myynnin alalla. Konekeskon merkittävin tuotevalikoima koostuu CLAAS-tuotemerkin maatalouskoneista ja varaosista.

KKV:n alustavan tarkastelun perusteella yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia omalla käyttövoimallaan toimivien ajosilppureiden myyntimarkkinalla, jolla yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on merkittävä. Myös leikkuupuimureiden myyntimarkkinalla keskittymän yhteenlaskettu markkinaosuus on KKV:n alustavan tarkastelun perusteella suhteellisen korkea.

KKV pitää tarpeellisena jatkaa yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämistä. Jatkokäsittelyssä tutkitaan, estääkö yrityskauppa olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. KKV voi jatkokäsittelyssä hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely voi kilpailulain mukaan kestää enintään kolme kuukautta.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Lisätietoja:

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään kuukauden. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti.