KKV selvittää tarkemmin DNA:n ja PlusTV:n välisen yritysjärjestelyn markkinavaikutuksia

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) päätti aloittaa tänään jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa DNA Oy hankkii määräysvallan Digi TV Plus Oy:ssä.

Yrityskaupan molemmat osapuolet ovat vahvoja toimijoita maksutelevisiomarkkinoilla. Tämän lisäksi DNA on merkittävä toimija matkaviestin- ja laajakaistamarkkinoilla.

Jatkokäsittelyssä tutkitaan, estääkö käsiteltävänä oleva yrityskauppa olennaisesti tehokasta kilpailua Suomessa. KKV voi jatkokäsittelyssä hyväksyä kaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely voi kilpailulain mukaan kestää enintään kolme kuukautta.

KKV:n tänään antamaan päätökseen sisältyy lukuisia osapuolten liikesalaisuuksia ja päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu. Julkinen versio päätöksestä julkaistaan viraston verkkosivuilla heti kun se on valmistunut.

Lue päätös

Lisätietoja:
Tutkimuspäällikkö Maarit Taurula, puh. 029 505 3381