KKV utreder närmare marknadseffekterna av företagsaffären mellan DNA och PlusTV

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) beslöt att i dag inleda en fortsatt utredning av den företagsaffär där DNA Ab förvärvade bestämmanderätt i Digi TV Plus Oy.

Bägge parterna i företagsaffären är starka aktörer på betal-TV-marknaden. Dessutom är DNA en betydande aktör på mobilterminal- och bredbandsmarknaden.

I den fortsatta utredningen undersöks om den företagsaffär som behandlas väsentligen hindrar effektiv konkurrens i Finland. KKV kan i den fortsatta utredningen godkänna affären som sådan, bestämma villkor för godkännande eller ange att marknadsdomstolen ska förbjuda den. Den fortsatta utredningen kan enligt konkurrenslagen pågå i högst tre månader.

Beslutet som KKV gav i dag innehåller flera av parternas affärshemligheter och beslutet kan inte publiceras förrän affärshemligheterna har strukits. En offentlig version av beslutet publiceras på myndighetens webbplats så fort den är klar.

Ytterligare information:  
Forskningschef Maarit Taurula, tfn 029 505 3381