KKV selvittää tarkemmin Elixian ja SATS:n välisen yritysjärjestelyn markkinavaikutuksia

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) päätti 25.11.2013 aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Elixia ja SATS yhdistyvät. Elixian omistaa ruotsalainen pääomasijoittaja Altor Fund III ja SATS:n tanskalainen TryghedsGruppen. Yrityskaupan molemmat osapuolet ovat vahvoja toimijoita kuntokeskusmarkkinoilla.

Jatkokäsittelyssä tutkitaan, estääkö käsiteltävänä oleva yrityskauppa olennaisesti tehokasta kilpailua Suomessa. KKV voi jatkokäsittelyssä hyväksyä kaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely voi kilpailulain mukaan kestää enintään kolme kuukautta.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy lukuisia osapuolten liikesalaisuuksia ja päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu. Julkinen versio päätöksestä julkaistaan viraston verkkosivuilla heti kun se on valmistunut.

Lue päätös

Lisätietoja:
Tutkija Kaisa Kokko, puh. 029 505 3384