KKV utreder närmare marknadseffekterna av företagsaffären mellan Elixia och SATS

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) beslöt 25.11.2013 att inleda en fortsatt utredning av den företagsaffär där Elixia och SATS sammanslås. Elixia ägs av svenska kapitalinvesterare Altor Fund III och SATS av danska TryghedsGruppen. Bägge parterna i företagsaffären är starka aktörer på motionscentermarknaden.

I den fortsatta utredningen undersöks om den företagsaffär som behandlas väsentligen hindrar effektiv konkurrens i Finland. KKV kan i den fortsatta utredningen godkänna affären som sådan, bestämma villkor för godkännande eller ange att marknadsdomstolen ska förbjuda den. Den fortsatta utredningen kan enligt konkurrenslagen pågå i högst tre månader.

Beslutet som KKV gav innehåller flera av parternas affärshemligheter och beslutet kan inte publiceras förrän affärshemligheterna har strukits. En offentlig version av beslutet publiceras på myndighetens webbplats så fort den är klar.

Ytterligare information:
Forskare Kaisa Kokko, tfn 029 505 3384