KKV selvittää tarkemmin Helenin ja LämpöYkkösen välistä yrityskauppaa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) aloitti 15.8.2022 jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Helen Oy ja LämpöYkkönen Oy perustavat yhteisyrityksen.

Energiayhtiö Helen ja lämpöpumppuihin erikoistunut LämpöYkkönen ilmoittivat heinäkuussa perustavansa yhteisyrityksen, jonka kautta yritykset tarjoavat maalämpö- ja lämpöpumppuratkaisuja Suomessa.

KKV:n alustavan tarkastelun perusteella yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia lämpöpumppujärjestelmien markkinoilla. Helen on monopoliasemassa kaukolämmön tuotannossa ja myynnissä kaukolämpöverkkonsa alueella. Markkinatoimijoilta saaduissa lausunnoissa esitettiin huolia siitä, että Helen voisi monopoliasemansa turvin vaikeuttaa muiden lämpöpumppuyritysten toimintaa, sillä lämpöpumppujärjestelmien asentaminen kaukolämmön rinnalle vaatii Helenin hyväksynnän ja yhteistoimintaa Helenin kanssa.

KKV pitää tarpeellisena jatkaa yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämistä. Jatkokäsittelyssä tutkitaan, estääkö yrityskauppa olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. KKV voi jatkokäsittelyssä hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely voi kestää enintään 69 työpäivää. Markkinaoikeus voi pidentää jatkokäsittelyaikaa korkeintaan 46 työpäivällä.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Lisätietoa 

Sähköpostisoitteet muodossa etunimi.sukunimi@kkv.fi

Yasmin Huttunen

Erityisasiantuntija

Mikko Heinonen

Tutkimuspäällikkö