KKV selvittää tarkemmin OptiGroupin ja Pamarkin välistä yrityskauppaa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa OptiGroup FSF AB hankkii Pamark Business Oy:n.

OptiGroup ja Pamark ovat Suomessa toimivia kulutustarvikkeiden tukkukauppoja, jotka myyvät muun muassa siivous- ja hygieniatuotteita sekä terveydenhuolto- ja turvallisuustuotteita ja henkilönsuojaimia.

KKV:n alustavan tarkastelun perusteella yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia siivous- ja hygieniatuotteiden tukkumyynnin markkinoilla.

KKV pitää yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämisen jatkamista tarpeellisena. Jatkokäsittelyssä tutkitaan, estääkö yrityskauppa olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. KKV voi jatkokäsittelyssä hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely voi kestää enintään 69 työpäivää. Markkinaoikeus voi pidentää jatkokäsittelyaikaa korkeintaan 46 työpäivällä.

Lisätietoja 

Säh­kö­pos­tio­soit­teet muo­dos­sa etu­ni­mi.su­ku­ni­mi@kkv.fi

Aino Jankari

Erityisasiantuntija

Sanna Syrjälä

Johtaja, yksikön päällikkö