KKV utreder närmare företagsförvärvet mellan OptiGroup och Pamark

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) inleder fortsatt behandling av företagsförvärvet där OptiGroup FSF AB förvärvar Pamark Business Oy.

OptiGroup och Pamark, som båda är partiaffärer för förbrukningsartiklar, är verksamma i Finland och säljer bland annat städ- och hygienprodukter samt hälsovårds- och säkerhetsprodukter och personlig skyddsutrustning.

Enligt KKV:s preliminära granskning kan företagsförvärvet orsaka skadliga konkurrenseffekter på marknaden för partihandel med städ- och hygienprodukter.

KKV anser att det är nödvändigt att fortsätta utredningen av företagsförvärvets konkurrenseffekter. Under den fortsatta behandlingen undersöks om företagsförvärvet väsentligen hindrar effektiv konkurrens på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den. Under den fortsatta behandlingen kan KKV godkänna företagsförvärvet som sådant, ställa villkor för godkännandet eller föreslå att marknadsdomstolen förbjuder förvärvet. Den fortsatta behandlingen kan pågå i högst 69 arbetsdagar. Marknadsdomstolen kan förlänga behandlingstiden med högst 46 arbetsdagar.

KKV:s beslut innehåller parternas affärshemligheter. Beslutet kan publiceras först efter att affärshemligheterna har strukits.

Mer information 

Aino Jankari

Specialsakkunnig

Sanna Syrjälä

Direktör, enhetschef