KKV selvittää tarkemmin PostNord Strålforsin ja Edita Priman välistä yrityskauppaa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa PostNord Strålfors Oy hankkii Edita Prima Oy:n. 

PostNord Strålfors on osa Pohjoismaissa toimivaa PostNord-konsernia. Edita Prima puolestaan on valtio-omisteisen Edita Group Oyj:n tytäryhtiö. Yrityskaupan osapuolilla on päällekkäistä toimintaa etenkin asiakasviestinnän hallintapalveluissa, joita ovat esimerkiksi yrityksille ja viranomaisille tarjottavat hallinnollisten dokumenttien, kuten laskujen ja palkkakuittien, käsittely- ja tulostuspalvelut.

KKV:n alustavan tarkastelun perusteella yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia perinteisten asiakasviestinnän hallintapalveluiden eli transaktiotulostuspalveluiden markkinoilla Suomessa.

KKV pitää yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämisen jatkamista tarpeellisena. Jatkokäsittelyssä tutkitaan, estääkö yrityskauppa olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. KKV voi jatkokäsittelyssä hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely voi kestää enintään 69 työpäivää. Markkinaoikeus voi pidentää jatkokäsittelyaikaa korkeintaan 46 työpäivällä.

Lisätietoja 

Tiia Sotamaa

Erityisasiantuntija

Mikko Heinonen

Tutkimuspäällikkö