KKV utreder närmare företagsförvärvet mellan PostNord Strålfors och Edita Prima

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) inleder fortsatt behandling av företagsförvärvet där PostNord Strålfors Oy förvärvar Edita Prima Oy. 

PostNord Strålfors är en del av PostNord-koncernen i Norden. Edita Prima är i sin tur dotterbolag till det statsägda Edita Group Abp. Parterna i företagsförvärvet har överlappande verksamhet i synnerhet inom tjänster för hantering av kundkommunikation, till exempel hanterings- och utskriftstjänster för administrativa dokument, såsom fakturor och lönekvitton, som erbjuds företag och myndigheter.

Enligt KKV:s preliminära granskning kan företagsförvärvet orsaka skadliga konkurrenseffekter på marknaden för traditionella tjänster för hantering av kundkommunikation, dvs. transaktionsutskriftstjänster i Finland.

KKV anser att det är nödvändigt att fortsätta utredningen av företagsförvärvets konkurrenseffekter. Under den fortsatta behandlingen undersöks om företagsförvärvet väsentligen hindrar en effektiv konkurrens på den finska marknaden eller på en avsevärd del av den. Under den fortsatta behandlingen kan KKV godkänna företagsförvärvet som sådant, ställa villkor för godkännandet eller föreslå att marknadsdomstolen förbjuder förvärvet. Den fortsatta behandlingen kan pågå i högst 69 arbetsdagar. Marknadsdomstolen kan förlänga behandlingstiden med högst 46 arbetsdagar.

Mer information 

Tiia Sotamaa

Specialsakkunnig

Mikko Heinonen

Forskningschef