KKV:lle esitetään uusia EU:n digimarkkinasäädökseen liittyviä tehtäviä

Hallitus esittää Kilpailu- ja kuluttajavirastoa (KKV) keskitetyksi kansalliseksi yhteysviranomaiseksi EU:n digimarkkinasäädökseen (DMA, Digital Markets Act) liittyvissä asioissa. Lisäksi KKV:lle esitetään avustavia tehtäviä asetuksen toimeenpanossa.

Jatkossa KKV voisi vastaanottaa kolmansilta osapuolilta tietoja suurten digitaalisten portinvartijayritysten käyttäytymisestä ja toimittaa tiedot tarvittaessa komissiolle. Lisäksi KKV avustaisi Euroopan komissiota asetuksen perusteella tehtävillä tarkastuksilla ja markkinatutkimuksissa.

Muutoksilla täydennetään kansallisesti EU:n digimarkkinasäädöksen määräyksiä, joita sovelletaan jäsenmaissa sellaisinaan. Muutos kansalliseen lainsäädäntöön tehdään muuttamalla Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annettua lakia. Muutoksilla varmistetaan, että KKV:n toimivaltuudet ovat selkeät ja riittävät.

EU:n digimarkkinasäädös turvaa digimarkkinoiden reiluja kilpailuolosuhteita asettamalla suurille portinvartijoina toimiville yrityksille erityisiä velvoitteita ja kieltoja. Komissio voi tehdä portinvartijayrityksiin tarkastuksia varmistaakseen, että yritykset noudattavat velvoitteitaan. Sääntöjen laiminlyönnistä voidaan langettaa sakko, joka voi olla 10 prosenttia yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta tai 20 prosenttia liikevaihdosta, mikäli sääntöjä rikotaan toistuvasti.