KKV:lle uusi tehtävä valvoa julkisten hankintojen lainmukaisuutta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) valvoo 1.1.2017 lähtien hankintalain noudattamista ja keskittyy erityisesti laittomien suorahankintojen valvontaan.

1.1.2017 voimaan tulevan hankintalain mukaan KKV keskittyy hankintojen valvonnassa ensisijaisesti laittomien suorahankintojen ja muiden suorahankintoihin rinnastuvien menettelyltään karkeasti virheellisten tai syrjivien hankintojen valvontaan.

KKV voi antaa havaitsemiensa lainvastaisuuksien johdosta hankintayksiköille huomautuksia sekä kieltää laittomissa suorahankinnoissa hankintapäätöksen täytäntöönpanon. Virasto voi myös tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen, määräämiseksi.

Kuka tahansa voi tehdä KKV:lle toimenpidepyynnön hankintalainsäädännön vastaisesti menetelleestä hankintayksiköstä. Virasto julkaisee erillisen ohjeen toimenpidepyynnön tekemisestä vuoden 2017 alkupuolella. KKV voi tutkia ja selvittää lainvastaisuuksia myös omasta aloitteestaan.

Virasto raportoi toiminnastaan ja valvontatoiminnan tuloksista avoimesti hankintadirektiivien edellyttämällä tavalla.

Lue lisää hankintojen valvonnasta KKV:n verkkosivuilta

Lisätietoja: apulaisjohtaja Arttu Juuti, p. 029 505 3614, tutkimuspäällikkö Maarit Taurula, p 029 505 3381