Hankintojen valvonta

Hankintojen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että julkiset hankinnat kilpailutetaan avoimesti, syrjimättömästi ja tasapuolisesti.

Julkisten hankintojen valvonta

Hankintavalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että julkiset hankinnat kilpailutetaan avoimesti, syrjimättömästi ja tasapuolisesti.

Puuttumiskeinot lainvastaisiin hankintoihin

KKV voi kieltää lainvastaisen suorahankinnan tai esittää hankintayksikölle seuraamuksia markkinaoikeudessa.

Millaisiin hankintoihin KKV on puuttunut?

KKV on puuttunut hankintojen valvonnassa tapauksiin, joissa on esimerkiksi ollut kyse sopimusmuutoksista tai ennakoidun arvon virheellisestä laskemisesta.

Ilmoita hankintalain vastaisesta toiminnasta

Kuka tahansa voi ilmoittaa KKV:lle hankintalain vastaisesta toiminnasta. Voit jättää vihjeen myös nimettömänä.

Toimenpidepyyntö hankintavalvonta-asiassa

Kuka tahansa voi tehdä KKV:lle toimenpidepyynnön, jos katsoo hankintayksikön menetelleen hankintalain vastaisesti.

Julkiset hankinnat ja harmaa talous

Julkisiin hankintoihin voi liittyä harmaan talouden ilmiöitä kuten korruptiota ja kartelleja. Valvonnan lisäksi on panostettava väärinkäytösten ehkäisyyn.

KKV:n valvontatehtävän tausta

KKV on valvonut hankintalain noudattamista vuoden 2017 alusta lähtien.

Neuvonta hankinta-asioissa

Hankintayksiköt ja yritykset voivat pyytää neuvontaa hankinta-asioissa eri tahoilta. KKV:n tehtäviin ei kuulu neuvonta yksittäisissä hankinta-asioissa.