Hankintojen valvonta

Hankintojen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että julkiset hankinnat kilpailutetaan avoimesti, syrjimättömästi ja tasapuolisesti.

Hankintavalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että julkiset hankinnat kilpailutetaan avoimesti, syrjimättömästi ja tasapuolisesti.

KKV voi kieltää lainvastaisen suorahankinnan tai esittää hankintayksikölle seuraamuksia markkinaoikeudessa.

KKV on puuttunut hankintojen valvonnassa tapauksiin, joissa on esimerkiksi ollut kyse sopimusmuutoksista tai ennakoidun arvon virheellisestä laskemisesta.

Kuka tahansa voi ilmoittaa KKV:lle hankintalain vastaisesta toiminnasta. Voit jättää vihjeen myös nimettömänä.

Kuka tahansa voi tehdä KKV:lle toimenpidepyynnön, jos katsoo hankintayksikön menetelleen hankintalain vastaisesti.

Julkisiin hankintoihin voi liittyä harmaan talouden ilmiöitä kuten korruptiota ja kartelleja. Valvonnan lisäksi on panostettava väärinkäytösten ehkäisyyn.

KKV on valvonut hankintalain noudattamista vuoden 2017 alusta lähtien.

Hankintayksiköt ja yritykset voivat pyytää neuvontaa hankinta-asioissa eri tahoilta. KKV:n tehtäviin ei kuulu neuvonta yksittäisissä hankinta-asioissa.