KKV:lta lupa DNA:n PlusTV-kaupalle

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 29.8.2013 yrityskaupan, jossa DNA Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan Digi TV Plus Oy:ssä. Yrityskaupan molemmat osapuolet ovat vahvoja toimijoita maksutelevisiomarkkinoilla. Tämän lisäksi DNA on merkittävä toimija matkaviestin- ja laajakaistamarkkinoilla.

Virasto selvitti kaupan kilpailuvaikutuksia erityisesti maksutelevisiopalveluiden vähittäismyynnin, maksutelevisiopalveluiden hankinnan sekä televisiolähetyspalveluiden markkinoilla.

Kauppa ei viraston arvion mukaan aiheuta maksutelevisiopalveluiden markkinoilla kilpailulaissa tarkoitettuja merkittäviä haitallisia kilpailuvaikutuksia. Näin on muun muassa siksi, etteivät osapuolet ole selvitysten mukaan olleet toistensa lähimpiä kilpailijoita. DNA joutuu kaupan jälkeenkin kohtaamaan kilpailua muilta alan toimijoilta, ja siten kuluttajilla säilyy mahdollisuus hankkia maksutelevisiopalveluita eri palveluntarjoajilta.

Televisiolähetyspalveluissa yrityskauppa saattaa viraston arvion mukaan jopa lisätä kilpailua.

Yrityskauppa oli siirretty virastossa jatkokäsittelyyn 24.6.2013. Kauppa hyväksyttiin ilman ehtoja, koska lain edellyttämä puuttumiskynnys ei selvitysten perusteella ylittynyt.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja:
Erikoistutkija Keijo Ranta, p. 029 505 3365
Erikoistutkija Olli Kauppi, p. 029 505 3394
Tutkimuspäällikkö Maarit Taurula, p. 029 505 3381